ДДЛРГ Роза с. Зелениково 
Присъедини се към нас в  Facebook English | Присъединете се към нас 
Начало > Домове за сираци: 3-6 г. > ДДЛРГ Роза с. Зелениково

ДДЛРГ Роза с. Зелениково - Закрит


Адрес с. Зелениково ул. 25; №30, общ. Брезово, обл. Пловдив Ел. поща [email protected]
Интернет адрес http://milostiv.org/111 Телефон 03194/ 260; 520
ДиректорИванка Колева Виж на карта bgmaps.com
Капацитет29
Информация

ДДЛРГ „РОЗА” функционира от 04.03.1985г.

Дом за деца лишени от родителска грижа „РОЗА” предоставя социална услуга постоянна грижа и седмична грижа за 35 деца от 3 до 7 години, за които липсват ресурси за отглеждане в семейна среда. В групите за постоянна грижа се осигуряват и места за спешно настаняване - за деца, настанени по реда на чл. 33 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, и за деца, на които е предоставена мярка "полицейска закрила".

Децата се отглеждат и възпитават в три групи, разделени по възрастов признак и в среда, максимално близка до семейната.

Персоналът е относително постоянен за всяка група и изпълнява програма за възпитателна работа и програма за усвояване на социални умения.
Задължителни дейности са: задоволяване на базисните потребности: хранене, дневен режим, поддържане на лична хигиена и др.; възпитателни дейности; обучителни дейности; медицински дейности; занимателна арт терапия и музикотерапия.
В институцията работят следните специалисти: директор, психолог, логопед, възпитатели, социални работници, медицинска сестра, детегледачки. Ползват се услугите и на музикален ръководител и възпитател по социализиращата програма „Баба и внуче”.
Вътрешната организация за по-добрата грижа за децата се базира на принципа, че всяко настанено в институцията дете има определен ключов отговорник. Така всеки възрастен е запознат с проблемите на повереното му дете и те стават част от него.

През 2011г. в институцията настъпи:Акцент в работата с децата се поставя върху развиване и стимулиране на ресурсите и силните им страни, подкрепа, взаимно разбиране и одобрение, изпробване на различни умения в сигурна среда, с цел по-нататъшното им приложение в реалния живот. Мотивация за търсене и постигане на реализация в социалната среда, чрез развиване и усъвършенстване на собствените умения.
Всичко това дава възможност за компенсиране ограниченията във взаимодействието на децата със социализиращите и възпитателни фактори и осигурява удовлетворяване на естествените им потребности от пълноценно развитие.
Карта


Обновено на 22.08.2015


Copyright © 2011-2020 milostiv.org
airbgstat.info