ЦВН 
Присъедини се към нас в  Facebook English | Присъединете се към нас 

ЦВН


Адрес гр. Силистра; ул. Богдан Войвода 5, обл. Силистра Ел. поща
Интернет адрес http://milostiv.org/59 Телефон
Виж на карта
Капацитет10
Информация
В центъра за временно настаняване работи екип специалисти - социален работник, медицинска сестра и домакин. Целта им е да повишат качеството на живот на потребителите; да им съдействат за разрешаването на социално-битови проблеми и включването им в различни курсове и програми за квалификация и преквалификация. В центъра (от 10 места) се настаняват само пълнолетни лица до 3 месеца за 1 календарна година. А сираци, завършили социални учебно-професионални центрове или други учебни заведения, се приемат в центъра за срок до една година. Социалните услуги на дома за временно настаняване целят задоволяването на ежедневните потребности на всеки потребител на дома, а основните дейности в дома - ограничаване на социалната изолация, в която се намират лицата. Насоката на дейностите е ориентирана в към създаване на социални контакти, битово и трудово устройване.
Карта


Обновено на 24.07.2014


Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova