Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Над 1,500 деца с увреждания ще бъдат изведени от специализираните институции

09.02.2014

Над 1,500 деца с увреждания ще бъдат изведени от специализираните институцииНад 1,500 са децата с увреждания, които е планирано да бъдат изведени от специализираните институции за социални грижи в цялата страна в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“. Това стана ясно на работна среща на Регионалните екипи по деинституционализация във Велико Търново по проект „Подкрепа” към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Процесът на деинституционализация у нас навлиза в решителната си фаза – започна извеждането на децата с увреждания от институциите. „Това изисква висока отговорност от страна на цялото общество, за да протече процесът възможно най-добре за най-уязвимите участници в него – децата“, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя припомни, че през 2013 г. бе възобновена работата на Междуведомствената работна група по деинституционализация на високо политическо ниво, което гарантира добрата координация между всички държавни и общински институции, ангажирани в реализацията на процеса.

Г-жа Жечева направи преглед на напредъка в изпълнението на проект „Детство за всички”, чийто ръководител е. Проектът е насочен към най-уязвимата група деца – децата с увреждания. Те ще бъдат насочени към 149 центъра за настаняване от семеен тип, 36 защитени жилища, 1 дневен център за деца с увреждания и 8 центъра за социална рехабилитация и интеграция, които се изграждат по проект „Детство за всички“ в 81 общини в страната.

През миналата година бяха завършени и оборудвани сградите и бяха подписани договорите за финансиране на новите услуги – Център за настаняване от семеен тип – в 14 общини – Карнобат, Айтос, Ямбол, Созопол, Севлиево, Бургас, Луковит, Харманли, Търговище, Габрово, Димитровград, Горна Оряховица и Червен бряг и едно защитено жилище в община Долни Дъбник. В 9 от тях вече е назначен персонал, в останалите 5 е в ход процедура за назначаване на персонал. Обученията на персонала, планирани по проект „Детство за всички”, за тези общини приключиха. Предстоят обучения от фондация „Лумос“, които стартират на 8 февруари.

От края на м. август 2013 г. в двата центъра за настаняване от семеен тип в гр. Карнобат живеят 22 деца. В средата на януари 2014 г. започна да функционира услугата в Горна Оряховица, а до дни се очаква да бъдат настанени деца в центровете в Созопол, Айтос и Червен бряг.

В 19 общини са подписани договорите за финансиране на услугата, като дейностите стартират след 1 февруари. В една от тях – Силистра, вече е назначен персонал и е планирано грижите за децата да стартират на 1 март.

Други 15 общини са подали проектни предложения за финансиране на услугата, предстои сключване на договор. 33 общини предстои да подадат проектните си предложения, планирано е договорите за финансиране на услугата ЦНСТ с тях да бъдат подписани до август т.г.

Госпожа Жечева посочи основните предизвикателства в процеса на деинституционализация :

* Разширяване на целевата група по проект „Детство за всички“;
* Координация между всички участници;
* Гарантиране на здравните и образователните потребности на децата;
* Системни и целенасочени действия по ограничаване на входа на институциите чрез подкрепа и услуги за семействата;
* Развиване на модела на резидентните услуги в услуги в общността.
* Разработване и въвеждане на финансов механизъм, който да гарантира пренасочване на средствата от закриващите се институции към новите услуги.

Общ поглед към процеса на деинституционализация, проблемите и възможните решения представи Десислава Енчева от УНИЦЕФ.

Напредъкът по проектите и предизвикателствата пред тях презентираха и ръководителите на останалите пет проекта от Плана за действие – „Посока: семейство“, „И аз имам семейство“, „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“, „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа“. Те са финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие”, Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълняват се от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), от Агенцията за социално подпомагане и от Министерството на здравеопазването.

Работната среща се организира в рамките на проект „Подкрепа”, изпълняван от ДАЗД и финансиран по ОП „Техническа помощ”.

Адреси на домове за деца с увреждания

Източник: http://nmd.bg

Споделете с нас добрина - ваша или на ваш познат и ние ще я разкажем на страниците на Милостив, за да вдъхновим и други добротворци.

Новини

Търси

Тип новина

 1. Всички
 2. Благотворително събитие
 3. Вдъхновяваща новина
 4. Зов за помощ
 5. Искам да помогна

Категории

 1. Всички
 2. Сираци
 3. Деца с увеждания
 4. Хора с увреждания
 5. Стари хора
 6. Приюти
 7. Кухни за бедни
 8. Социално слаби
 9. Хора със здравословни проблеми
 10. Затворници
 11. Бежанци
 12. Православни храмове
 13. Алкохолно и наркозависими
 14. Други

Тип помощ

 1. Всички
 2. Книги
 3. Лечение
 4. Кръводаряване
 5. Играчки
 6. Лекарства
 7. Облекло и обукви
 8. Хранителни продукти
 9. Мебели
 10. Техника
 11. Финансова помощ
 12. Социални събития
 13. Курсове и обучения
 14. Доброволчески труд
 15. Работа срещу заплащане
 16. Подслон
 17. Култура
 18. Конкурси

Покажи всички новини

Copyright © 2011-2021 milostiv.org
dgamalova