Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК за инвалидна пенсия

25.02.2016

Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК за инвалидна пенсия Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за инвалидност, тъй като експертните решения се изпращат по служебен път.

Промяната се прави в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С измененията се съкращава и с един месец срокът в който лицата, подали заявление за отпускане на пенсия с нередовни и/или липсващи документи, са длъжни да отстранят нередностите. От два месеца, той става един месец. По отношение на пенсиите, за които се прилага международен договор, срокът за отстраняване на нередностите е 2 месеца.

Правителството одобри промени в още пет други наредби.

С измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица изрично се посочва, че видът на осигуряването може да се променя от самоосигуряващите се лица за всяка календарна година. Това може да става, ако е подадена декларация по утвърден образец от 1 до 31 януари на съответната календарна година. Друго допълнение в наредбата е свързано с включване на доходите от работа по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при определяне на сбора от осигурителните доходи за лицата, които подлежат на осигуряване на различни основания.

В Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица се регламентира начинът, по който се процедира в случаите, когато документите, които удостоверяват осигурителен стаж и/или доход от друга държава, не съдържат всички необходими данни за изчисляване размера на обезщетението, поради което е необходимо те да бъдат изяснени служебно с компетентната институция от другата държава. До постъпване потвърждението на липсващата информация, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица ще се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните, които се съдържат в Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт. Изменят се и приложенията към Наредбата във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2016 г., съгласно които могат да получават парични обезщетения за безработица само хора, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България или пенсия за старост в друга държава, или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168, изплащана от частните пенсионноосигурителни дружества.

В Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се конкретизират условията за отпускане на парична помощ при смърт. Уточнява се, че за да бъде отпусната парична помощ при смърт на самоосигуряващо се лице е необходимо да са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът за внасянето им. Това е така, тъй като само при внесени осигуровки, починалият попада в кръга на осигурените лица и съответно – наследниците му могат да получат паричната помощ при смърт.

С промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се уеднаквява режимът за освобождаване от внасянето на осигурителни вноски при изплащане на обезщетения, възнаграждения и др., предвидени в останалите закони – Кодекс на труда, Закон за държавния служител и др.

Във връзка с отмяната на издаването на осигурителни книжки е отменено изискването окончателният размер на месечния осигурителен доход за съответната година да се вписва в осигурителните книжки на лицата. С измененията в Наредбата за осигурителните каси отпада задължението на осигурителните каси да снабдяват с осигурителни книжки самоосигуряващите се.

Източник: http://news.bnt.bg
Снимка: http://www.moreto.net

Новини

Търси

Тип новина

 1. Всички
 2. Благотворително събитие
 3. Вдъхновяваща новина
 4. Зов за помощ
 5. Искам да помогна

Категории

 1. Всички
 2. Сираци
 3. Деца с увеждания
 4. Хора с увреждания
 5. Стари хора
 6. Приюти
 7. Кухни за бедни
 8. Социално слаби
 9. Хора със здравословни проблеми
 10. Затворници
 11. Бежанци
 12. Православни храмове
 13. Алкохолно и наркозависими
 14. Други

Тип помощ

 1. Всички
 2. Книги
 3. Лечение
 4. Кръводаряване
 5. Играчки
 6. Лекарства
 7. Облекло и обукви
 8. Хранителни продукти
 9. Мебели
 10. Техника
 11. Финансова помощ
 12. Социални събития
 13. Курсове и обучения
 14. Доброволчески труд
 15. Работа срещу заплащане
 16. Подслон
 17. Култура
 18. Конкурси

Покажи всички новини

Copyright © 2011-2021 milostiv.org
dgamalova