Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Помагайте на хората, които имат нужда и приобщавайте останалите към това дело

| 07.06.2014Като част от провелата се на 15 май 2014 г. беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата, г-жа Бистра Илиева, управител на Образователна институция „Дарби" сподели своите мотиви да започне да учи магистърска програма „Църковно-социално дело“.

По думите й, о. Йоан Чикалов, председател на църковното настоятелство на храм „Св. Мчца Параскева” в София, сам й е предложил да използва сграда в църковния двор за училище и по този начин е помогнал за превръщането на фондация Дарби в образователна институция.

Идеята, която си поставя училището, според г-жа Илиева, е да работи за духовното възпитание на децата, начинание, което включва и социално ориентирани инициативи на самата институция. Веднага след създаването на фондацията е организиран и първият благотворителен концерт в помощ на деца, лишени от родителска грижа, а скоро след него и фестивал за църковно-славянско песнопение.За да може да бъде полезна на образователния център като допълнение на ръководството на образователния център, г-жа Илиева си поставя за цел да изучава богословие, заради което и записва новата магистърска специалност - „Църковно-социално дело“, която, по думите й, би могла да подпомогне за обединението на институциите, отговорни за социалната дейност в страната, както и за предлагането на конкретни програми и законови форми за развитието им в една единна система, в която хората, които даряват, биха били сигурни, че даренията им се използват по възможно най-добрия начин.

В края на своето изказване г-жа Илиева се обърна към младите богослови като към бъдещи духовни водачи в църквите с призива не само да помагат на хората, които имат нужда, но и да приобщават останалите към това дело.

Повече информация за беседата можете да научите от: http://milostiv.org/lecture

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2023 milostiv.org
dgamalova