Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

В динамично променящия се свят най-голяма роля имат технологиите и машините

| 26.08.2018Следният текст е мотивационно писмо на деветнадесетгодишната Н. Г., с което кандидатства за стипендия в конкурса на Милостив - "Добротворчество" 2018. Н. Г. е от Пловдивска област и през текущата 2018 година е приета за студентка в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ със специалност „Инженерна физика“. Целта на конкурса Добротворчество е да подпомага младежи в неравностойно положение, желаещи да учат висше образование. Всеки, който желае да помогне за следването на някой от младежите, може да види как би могъл да го направи от следния адрес - http://milostiv.org/text/770

Защо искам да уча висше образование?

Напълно споделям схващането, че в рамките на средното си образование човек изгражда основата на знанията и опита си , които след това трябва да надгради в избраната от него посока.

За мен физиката,  химията и разработването на нови материали са тези фундаментални дисциплини, в които бих желала да разширя  знанията си . Мисля, че в тези направления са едни от най-значимите постижения на науката и практиката с конкретно приложение в ежедневието и бита  на хората за подобряване качеството им на живот и опазване на околната среда.

Считам  също така, че те изграждат у човека способности  за творческо, логично и самостоятелно мислене, и предоставят широк кръгозор за професионална реализация.

По време на обучението си в в СУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пловдив  членувах в клуб „Квант“ към Технически университет- София, ф-л Пловдив и бях капитан на отбор „Архимед“. С него спечелихме три награди на национални състезания, на последното от които взехме първо място. В период от половин година посещавах лекции на тема „Обща теория на относителността“. Отделно спечелих първо място на VI национална научна конференция по физика и инженерни технологии гр. Пловдив с презентация на тема „Вилхелм Рьонтген- живот и научни постижения“ и първо място за научно есе „Великите физици на Европа“ на тема „Рьонтген- един от спасителите на човечеството“ към Националната младежка научна сесия „Аз и физиката“ гр. Плевен.

Всичко това оказа влияние върху решението ми да уча висше  образование именно в тази сфера. Допълнителните знания, опит и квалификация в определено направление откриват много възможности за добра работа и кариера.


Каква специалност искам да уча?


Специалността, която искам да уча, е „Инженерна физика“. В динамично променящия се свят най-голяма роля имат технологиите и машинити, които на този етап все още изискват човешка намеса за управление и регулиране.

За съжаление, семестриалната такса на избраната от мен специалност в ПУ „Паисий Хилендарски“, възлизаща на 320 лв., е непосилна, тъй като финансовото състояние на родителите ми към момента е твърде неблагоприятно поради тежкото заболяване на баща ми, на когото предстои внасянето на документи за трудоустрояване от  ТЕЛК .

На този етап без финансовата подкрепа на  сдружение „Милостив“   не бих могла да си позволя продължаване на образованието си и да доразвия пълноценно придобитите до тук знания и умения  за работа в екип .

Освен личните ми качества и знания стипендията ще стимулира изграждането ми  и в социален план.

Убедена съм в това, че когато човек получава подкрепа от някъде, това засилва чувството му за отговорност и обществената ангажираност,  подпомага изграждането му като отговорна социална личност с активно гражданско съзнание.

Какво искам да работя като завърша и защо?

Виждам бъдещето си в България , която залага развитие  в сферата на новите технологии и материали. Много фирми и предприятия се нуждаят от кадри с професията  физици инженери, които да отговарят на техните изисквания за компетентност. В тях успешна реализация биха намерили единствено мотивирани хора с необходимите знания и опит, а именно висшето  образование е това, което ги осигурява. Именно така изглежда бъдещето в моите очи и разбира се, при възможност – получаване на допълнително обучение и квалификация.

С какво образованието ще ми помогне?

Младите хора в България трябва да бъдат независими и мотивирани хора, които са способни да носят отговорност. Растем в общество, чиято основна ценност е индивидуалната свобода. Така продължаването на обучението ми ще насърчи  свободния ми избор, който считам, че ще бъде в полза на обществото. Това ще бъде трудно без стипендията , която ще ми помогне да преодолея критичния период на първата година, през която се надявам да намеря възможност за финансово осигуряване на по-нататъшното си образование.  То ще ми бъде необходимо, за да дам добър старт на живота си, неизменно свързан с професията и реализирането на пълния ми потенциал.


Надявам се да бъда одобрена за вашата стипендия!

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova