Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Колкото повече се занимаваш с природните науки, толкова повече разбираш, че светът е сътворен от Един висш разум, от Някого, от Творец

| 29.08.2018Следният текст е мотивационно писмо на двадесетгодишната Й. Г., с което кандидатства за стипендия в конкурса на Милостив - "Добротворчество" 2018. Освен мотивационното писмо участникът ни е изпратил и документи, доказващи, че има нужда от финансова подкрепа за обучението си. Целта на конкурса е да подпомага младежи в неравностойно положение, желаещи да учат висше образование. Всеки, който желае да помогне за следването на някой от младежите, може да види как би могъл да го направи от - http://milostiv.org/text/770


Уважаеми дами и господа,


Завърших средното си образование през пролетта на 2017 година, но поради финансови причини не продължих да се обучавам във висше учебно заведение. Желанието ми обаче се увеличи още повече през изминалата една година и при първа възможност се заех с кандидатурата си.

Винаги съм искала да се развивам в сферата на своето образование. Ученето за мен е било винаги приоритет. Освен че висшето образование ти дава практически и теоретични знания за дадено професионално развитие, то развива и теб самия като личност- хоризонтите ти се разширяват, светогледът ти се променя и ти биваш обогатяван.


Вярвам, че човек се учи през целия си живот, колкото и клиширано да звучи. Но образованието и начетеността от своя страна ти дават възможност да изучиш задълбочено областта, в която си избрал да се развиваш професионално. Срещата с лицата, които допринасят за развитието на областта, която е изучавана, предоставя знания от първа ръка, които не можеш да намериш в интернет и понякога дори и в книгите.


За да бъда честна, както към Вас, така и към себе си, искам да кажа, че не мога да си представя да не уча. През изминалата година, в която не бях част от дадена учебна институция, не спирах да чета научна литература. Изчитах учебници и това ми доставяше и все още ми доставя такова огромно удоволствие, чувствах се изпълнена и толкова щастлива, след като затварях последната страница от учебника си.


Въпреки че в началото, когато всички говореха за това, къде ще учат, какво ще учат и разказваха за студентските си преживявания, бях много натъжена, разбрах, че може би беше по-добре че не продължих непосредствено във ВУЗ. Ако бях, може би щях в малък кът от свето съзнание да го смятам за задължение, за „трябва”. А всъщност образованието е удоволствие, то е „мога”. И сега, когато го разбирам, вече нямам търпение да започна с още по-голяма сила.


Моето желание за специалност се различава до голяма степен от останалите. Аз искам да изучавам  теоретична физика. Още от началното училище имам огромен интерес към природните науки и математиката. В училищния период развивах този интерес, взимайки участие в различни мероприятие, свързани с научната сфера, включително олимпиади и състезание, проекти и извънкласни дейности. Имах прекрасната възможност две поредни години да бъда част от Третото и Четвъртото национално състезание по основни компетентности на немски език и природни науки, а през 2016 година взех участие в триседмична академия, финансирана от Министерството на образованието на Федерална република Германия със специалност квантова химия. Това запали още повече моят интерес към научната сфера и ми показа какво означава да се занимаваш професионално с природни науки и в частност с физика.


Именно това е и моето желание- да се занимавам с наука след като завърша образованието си. Физиката, която е неразривно свързана с математиката, показва колко прелестно е сътворен светът, в който живеем. Как всяка една частица, позната на човека, работи толкова съвършено, как всичко е така подредено. За разлика от много хора, които се занимават с наука, аз не смятам, че тя ти дава обяснение или отговор. Въпросите, които аз имам, не могат да бъдат отговорени от факти. Аз искам да разбера как Бог е сътворил и как чудно е направил материалния свят, защото колкото повече се занимаваш с природните науки, толкова повече разбираш, че светът не може да бъде резултат от случайни събития, а напротив- сътворен от Един висш разум, от Някого, от Творец.


Аз искам да продължа образованието си в Германия, в Техническия университет в Мюнхен, където наскоро научих, че съм приета. Този университет е един от най-добрите в Европа и дава прекрасни възможности и добра подготовка. Но образованието, както вече споменах, не е просто подготовка за професионалния ти живот. То е насочено и към твоите личностни успехи. То е прозорец към света, то може да ти помогне да разбереш кой си и какво можеш да дадеш на другите. Противно на стереотипите, научната работа далеч не е да стоиш затворен сам в кабинет, затрупан с книжа, мъчейки се да измислиш някоя нова теория или да обориш вече измислена. Разбира се, ти имаш своите отговорности, но работата е много динамична и много често се случва да си в екип с няколко души, което от своя страна ти показва как можеш да бъдеш полезен не само на себе си, но и на другите.


Благодаря Ви за отделеното време! Ще се радвам вие да бъдете част от този нов етап в моя живот!


Снимка: pixabay.com

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2023 milostiv.org
dgamalova