Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Избрах да уча ''Право'', защото искам да бъда добрия пример, да вдъхна надежда у бъдещите поколения

| 29.08.2018Следният текст е мотивационно писмо на двадесетиеднагодишната М. К., с  което кандидатства за стипендия в конкурса на Милостив - "Добротворчество" 2018. Освен мотивационното писмо участникът ни е изпратил и документи, доказващи, че има нужда от финансова подкрепа за обучението си. Целта на конкурса е да подпомага младежи в неравностойно положение, желаещи да учат висше образование. Всеки, който желае да помогне за следването на някой от младежите, може да види как би могъл да го направи от - http://milostiv.org/text/770

Избрах  да уча ''Право'', защото искам да бъда добрия пример,  да вдъхна надежда у бъдещите поколения. За мен това не е само детска мечта, но и предизвикателство, което ме изгражда като личност всеки ден. Мотивирана съм за развитие, професионална и социална реализация. Учащите в тази престижна специалност сме потенциална част от бъдещите законодателни и правораздаващи органи. Днешните младежи сме утрешните водачи.

     Правото е средство за отличаване на добро и зло, справедливо и несправедливо, насочва към извършването на безкористни дела. Най-общите правила на естественото право предполагат хората да живеят мирно в обществото, да не вредят на останалите, да се стремят към съхраняване на моралните ценности. Още древните римляни, нарекли правото изкуство, защото съгласуването и защитата на човешката свобода е твърде сложна и проблемна дейност. То е създадено от хората, целейки единствено те да могат да живеят свободно заедно в мир и разбирателство. Търсейки отговор на въпроса какво изучаваме , първо трябва да научи откъде идва думата “ право “. Правото е получило своето название от “правосъдие”, по думите на древногръцкия философ Целз (II в. сл.Хр.) то е наука за доброто и справедливото. Без качествено правосъдие не може да съществува справедливост в държавата.

   Искрено вярвам в силата на закона и неговото върховенство. Това е провъзгласено в Конституцията на Република България. Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Гражданите са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Защитата на човешките права е достойна кауза, зад която съм готова да застана като бъдещ юрист.  В днешно време неправдите са навсякъде около нас и хората, които стават техни жертви просто се приспособяват към статуквото, свеждайки глава пред несгодите. Вместо това те трябва да бъдат запознати със своите основни права и свободи, да бъдат информирани за начините за защита и отстояването им. Именно за това младите хора трябва да бъдат напътствани да бъдат по-любознателни и дейни, да вземат участие в публични дискусии, да изразяват смело гражданската си позиция. Мотивите за учене се детерминирaт чрез нaсочеността към знaнията в качеството им на непосредствени вътрешни подбудители към aктивност и чрез равнището на личната удовлетвореност от участието в познавателната дейност.

   Богатството на една страна не е задължително да е изградено на база собствени природни ресурси – то е постижимо дори и при пълното им отсъствие. Най-важният ресурс е човекът. Държавата просто трябва да създава условия за развитие таланта на хората. За да бъде полезен на държавата си всеки гражданин трябва сам за себе си трябва да открие своя път, своя смисъл, за да си отговори на вечния въпрос “Какво искам да постигна в живота си?”  Не всекиму е дадено да преуспее във всичко. Но успехът идва само при тези, които ежедневно полагат усилия за бъдещото си развитие, трудят се и се стремят към качествено образование.

Снимка: pixabay.com

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2023 milostiv.org
dgamalova