Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Учителската професия е ключова за здравето и развитието на обществото

| 31.08.2018Следният текст е мотивационно писмо на осемнадесетгодишния А. Г., с което кандидатства за стипендия в конкурса на Милостив - "Добротворчество" 2018. Освен мотивационното писмо участникът ни е изпратил и документи, доказващи, че има нужда от финансова подкрепа за обучението си. Целта на конкурса е да подпомага младежи в неравностойно положение, желаещи да учат висше образование. Всеки, който желае да помогне за следването на някой от младежите, може да види как би могъл да го направи от следния адрес - http://milostiv.org/text/770

Желая да продължа своето образование във висше учебно заведение за да усъвършенствам уменията си в избраната от мен сфера и да реализирам потенциала си. Вече съм приет в ПУ „Паисий Хилендарски“ и очаквам започването на учебната година през октомври месец.

Специалността, която избрах е Лингвистика с информационни технологии. Още от малък имам интерес към езиците. Смятам, че езикът е едно от най-интересните създания на човека. Той е една от основите на човешкото развитие, отговорен е за способността ни да предаваме информация на бъдещите поколение и да я усвояваме от миналите. Различните начини по който ние изменяме говора си за да се изкажем в определени ситуации, начина по който самите думи променят своето значение и дори историята и развитието на езика – намирам всичко това безкрайно интересно. Способността да говоря повече от един език засилва това – множество пъти съм сравнявал думи и изрази, отбелязвайки прилики и разлики. Друга моя голяма страст е към информационните технологии, тъй като голяма част от моето всекидневие е свързано с тях. Затова избрах конкретно тази специалност.

След като завърша бих искал да работя като преводач или учител. Преводачите са тези, които притежават най-остър усет към тънкостите на езика. Трябва да открият баланса между запазването на оригиналния смисъл и естественост на изказа. Израз, който се ползва често в един език може да звучи странен или неестествен в друг. От една гледна точка, когато превежда художествен текст преводачът е и писател – неговият избор на думи неизбежно изменя начина по който читателите възприемат текста. Учителят от своя страна е отговорен за предаването на своите знания на бъдещето поколение. Тази професия е ключова за здравето и развитието на обществото, но същевременно се възприема като твърде нископлатена. Тя не е за всеки, защото изисква не само знания, но и способността да ги обработиш и представиш в разбираем вид. Аз лично мисля, че за да твърдиш че знаеш и разбираш нещо, трябва да можеш да го обясниш на всеки един човек, от най-младите до най-старите. Често ми се е случвало да трябва да обясня даден урок или идея на съучениците си и моментът в които те наистина разбират ми носи голямо удоволствие. Затова смятам, че учителската професия би ми се отдала.

Висшето образование ще ми помогне да придобия умения, които са необходими за да съм конкурентен на трудовия пазар, включително стандартни практики и също така ще изградя необходимата за всеки професионалист самодисциплина.

Имам нужния потенциал, за да се развия в избраната от мен сфера и най-ограничаващият фактор е моето финансово положение. За това смятам, че съм добър кандидат за стипендия „Добротворчество.“

Снимка: https://pixabay.com

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova