Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Добротворчество - Евелина: Израснала съм в институции, а грижи и любов съм получавала от чужди хора

| 14.08.2020Следният текст е мотивационно писмо на Евелина, с  което кандидатства за стипендия в конкурса на Милостив - "Добротворчество" 2020. Освен мотивационното писмо ни бяха предоставени и документи, доказващи, че има нужда от финансова подкрепа за обучението си. Целта на конкурса е да подпомага младежи в неравностойно положение, желаещи да учат висше образование. Всеки, който желае да помогне за следването на някой от младежите, може да види как би могъл да го направи от секция Дарители на следния адрес - https://milostiv.org/dobrotvorchestvo-2020

Казвам се Евелина и съм родена на през 2001 г. от смесен брак между българка и виетнамец. От раждането ми до 6 годишна възраст съм отглеждана в семейна среда от родителите ми заедно с другите ми двама братя. След като баща ни почина, поради тежко заболяване, нашата майка ни изпита невъзможност де се грижи за нас и ни остави в Дом за деца лишени от родителска грижа. С братята ми до момента сме отглеждани в социални услуги. От момента на настаняването ни в ДДЛРГ, а впоследствие и в Център за настаняване от семеен тип за деца – СУ от резидентен тип майка ни, към днешна дата не е проявила интерес към нашето обучение и развитие.
   
Искам да продължа своето образование, защото трябва да съм конкурентна на пазара на труда. Нямам подкрепата на семейството, близки и роднини, трябва да разчитам на себе си, а също така както да бъда подкрепа, упора и добър пример на своите братя. В момента, пазара на труда в България е доста свит, а критериите на работодателите към кандидатите за работа се увеличават. За да се реализирам ми е необходимо качествено образование и възможности за реализация.

През 2020 г. завърших средното си образование в отличен успех 5,50 в СУ “Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ново село, обл. Видин. През академичната 2020 / 2021 г. ще съм първи курс студентка в Софийски университет “Св. Климент Охридски“, специалност – Неформално образование. Доволна съм от избора, тъй като с тази професия мога де се реализирам, като специалист в допълнителната работа с деца и възрастни в неформална образователна среда. Тази специалност ми дава възможност да науча алтернативни пътища за обучение и повишаване собствения си капаците за справяне с реални или потенциални житейски рискове на хората.

Израснала съм в институции, а грижи и любов съм получавала от чужди хора, които съм ги чувствала близки, а не от моето семейство. Като завърша образованието си искам да бъда от другата страна, за да давам това, което съм получавала през годините. В своя тежък и незавиден живот съм разбрала съм, че родителската ласка не може да бъде компенсирана от никого, но благодарение на хората, които полагаха грижи за мен и ме отгледаха дължа всичко постигнато да момента.

Образованието ще ми помогне, за да повиша стандарта си на живот и бъдещата ми реализация. Ще бъда благодарна ако разгледате и одобрите моята кандидатура за стипендия “Добротворчество“.

Снимка: https://www.pexels.com/photo/group-of-people-watching-on-laptop-1595385/

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova