Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Ето условията за кандидатстване за санаториум по програмата на НОИ

27.01.2022

Ето условията за кандидатстване за санаториум по програмата на НОИ37 728 лица се възползваха от Програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт през миналата година, съобщиха от института. Тя стартира на 2 април и продължи до 31 декември 2021.

През 2021 г. НОИ сключи договори с 22 юридически лица за общо 52 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Ето и условията, при които се кандидатства за да се възползваме от Програмата за рехабилитация:

Необходимите документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация са следните:

Медицинско направление

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление Бл. МЗ № 119а’98.

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и опис на приложените медицински документи.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

По програма "Профилактика и рехабилитация“ лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест освен платен отпуск, могат да ползват и отпуск за временна неработоспособност. Общопроктикуващият лекар, издава болничен лист за санаторно-курортно лечение, същият, трябва да бъде предоставен при подаване на документите в ТП на НОИ, за да бъде изрично вписан в Удостоверението за настаняване.

Документ за самоличност (за справка)

Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*

Забележка: * Програмата разрешава разпечатване на образеца.

Медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

Валидно Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия(сканирано копие) – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

Валидно Експертно решение за признаване на професионална болест(сканирано копие) – за лицата с професионална болест.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, по постоянен или настоящ адрес, в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Тази година НОИ отново търси хотели, които да се ползват за профилактика и рехабилитация за 2022 г., като НОИ покрива част от разходите.

Крайният срок за подаване на предложенията за участие в процедурата е 25 февруари (петък) 2022 г.

Източник: https://www.plovdiv24.bg

Споделете с нас добрина - ваша или на ваш познат и ние ще я разкажем на страниците на Милостив, за да вдъхновим и други добротворци.

Новини

Търси

Тип новина

 1. Всички
 2. Благотворително събитие
 3. Вдъхновяваща новина
 4. Зов за помощ
 5. Искам да помогна

Категории

 1. Всички
 2. Сираци
 3. Деца с увеждания
 4. Хора с увреждания
 5. Стари хора
 6. Приюти
 7. Кухни за бедни
 8. Социално слаби
 9. Хора със здравословни проблеми
 10. Затворници
 11. Бежанци
 12. Православни храмове
 13. Алкохолно и наркозависими
 14. Други

Тип помощ

 1. Всички
 2. Книги
 3. Лечение
 4. Кръводаряване
 5. Играчки
 6. Лекарства
 7. Облекло и обукви
 8. Хранителни продукти
 9. Мебели
 10. Техника
 11. Финансова помощ
 12. Социални събития
 13. Курсове и обучения
 14. Доброволчески труд
 15. Работа срещу заплащане
 16. Подслон
 17. Култура
 18. Конкурси

Покажи всички новини

Copyright © 2011-2023 milostiv.org
dgamalova